Vizyonumuz

Amacımız, Davranış Kurallarında belirtilen Şirket değerlerini desteklemek ve uygulamaktır.

Görevimiz

Her gün şunları taahhüt ediyoruz:

 • Çeşitliliğe ve kapsayıcılığa yüksek saygı göstererek güvenli ve olumlu bir iş yeri teşvik etmek
 • İç ve dış paydaşlarla bütünlük kültürünü teşvik etmek
 • Uygunsuzluklardan kaynaklabilecek ceza, yaptırım, dava ve itibar hasarını önlemeye yönelik uygulamalar
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ve kıyaslamalar (benchmarking) ile uyum sağlamak

Prensiplerimiz

 • İş Gücümüzün Korunması
 • Adil ve Güvenli bir İşyerinin sağlanması
 • Sağlık ve Güvenliğin sağlanması
 • İşlerin Yürütülmesi
 • Mal ve Hizmet Satınalımında Sürdürülebilirlik
 • İşlerin Yasal Olarak Gerçekleştirilmesi
 • Sürdürülebilir Uygulamalara Bağlı Kalma
 • Harici Taraflarla Etkileşimler
 • Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi
 • Toplumlarımızın Desteklenmesi
 • Varlıklarımızın ve Bilgilerimizin Yönetimi
 • Etkin İletişim
 • Varlıklarımızın Korunması
 • Uygun Kayıtların Tutulması